Odszkodowanie za represje w PRL

Odszkodowanie za represje w okresie PRL to bez wątpienia ważny temat, który interesuje wszystkich poszkodowanych przez poprzedni ustrój.

W Polsce od 1991 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zgodnie z normami tej ustawy wszystkie osoby, które walczyły z totalitarnym ustrojem w latach od 1944 r. do 1989 r. i były represjonowane, mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Takie samo prawo
do ubiegania się o odpowiednią rekompensatę pieniężną mają także członkowie rodziny osoby represjonowanej (małżonek, rodzice, dzieci).

Pamiętaj i bądź świadomy tego, że odszkodowanie i zadośćuczynienie należą się w przypadku:

  • osób represjonowanych, u których stwierdzono nieważność orzeczenia,
  • osoby internowanej w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.
  • osób, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniły czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • osób mieszkających obecnie lub w chwili śmierci w Polsce, które były represjonowane przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • dzieci matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywały wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia,
  • osób, wobec których wydano orzeczenie w związku z  oporem  przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Na podstawie wyżej wspomnianej ustawy istnieje możliwość ubiegania się
o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądem, który orzeczenie w okresie represji wydał. Przed rozpoczęciem starań o rekompensatę pieniężną należy doprowadzić do unieważnienia orzeczenia, na skutek którego doszło do represji. Postępowanie przed sądem o unieważnienie orzeczenia skazującego i uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest na mocy ustawy bezpłatne.

Prosimy o kontakt telefoniczny każdą osobę, która chce BEZPŁATNIE zweryfikować swoją sprawę względem uzyskania rekompensaty pieniężnej.

Więcej informacji na stronie dedykowanej osobom represjonowanym: www.represjonowani.com.pl .

Masz pytania ? Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Skontaktuj się z naszym zespołem.

Masz pytania? Zadzwoń!

O nas
w liczbach

Naszą skuteczność najlepiej oddają liczby.

przeprowadzonych spraw

usatysfakcjonowanych klientów

doświadczonych prawników

Kontakt z nami

DM LEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Powstańców Styczniowych 3/43
62 – 510 Konin

Numer telefonu:
+48 537 900 009

E-mail:
biuro@dmlex.pl